Богослужение в гр.Съединение
07 май (неделя) от 12ч.
(в Махалата при П-р Кольо)