Благодарим на Бог за сестра Анита, която отдаде славата на Исуса като не само даде свидетелство, но и го записа и направи сама видео клип! Ще бъде чудесно ако и други братя и сестри, които имат подобни умения се включват в направата на клиповете, за славата на Отца в Името на Сина Му Исус!

Видео Поучения, молитви! http://www.youtube.com/user/renewal21
http://cross.tv/profile/143724?go=videos

Писмени и аудио поучения и свидетелства!!! http://pouchenia.wordpress.com/
http://cross.tv/profile/143724?go=audio