Дясно ухо-спукано тъпанче с 10% слух. Ляво ухо с 40% слух. Проблем с равновесието. Исус е Господ. Слава на Бога!