Слава на Бог! Чрез тази молитва получих освобождение и исцерение на мускула. Не ми помагаха лекарства, но чрез тази молитва Бог ме исцери съвършено. Дойде в мен радост чрез Духа Божи. Слава на нашия Бог! Нека все повече Бог използва служителите си! Mircho Dimirev