Интернет Богослуженията директно Четвъртък от 20ч. бълг. вр. https://www.youtube.com/user/renewal21/
http://www.bogelubov.com/live/

https://www.facebook.com/pastorplamenpetrov
http://pouchenia.wordpress.com/
http://cross.tv/profile/143724?go=audio