Кръщението се извърши в Германия през месец април 2017. Използвахме вана, поради липса на други възможности. Най-важното дело се извършва в сърцето на човека чрез вяра в Исус Христос!