Оказа се, че 88% е било инвалидност, а глухотата е била 100% без апарати. Слава на Исус!