Заповядайте на видео канала!
Имаме директно ежеседмично Богослужение и видео записи с поучения, молитви и свидетелства.
w.facebook.com/PlamenPetrovBUL/
http://www.bogelubov.com/