Свидетелства от Масовата Молитва-Гара Елин Пелин-Юни 2018-Слава на Исус!
Testimonies from the Mass Prayer for Healing-Bulgaria-June 2018-Glory to Jesus!