Благодаря на Бога за това свидетелство! Така можете да ми изпращате свидетелствата си на Месенджър (например), за да продлавяме Бога и да изграждаме вяра в сърцата на хората.