Масова, обща Молитва върху дрехи без полагане на ръце!
Това е начинът, по който вече се молим върху дрехите за болните по домовете и болниците.