Слава на Бога! Благодаря на Исус за изцелението ми от гуша!
Гледайки видеото за изцеление на тялото, гушата ми, голяма колкото кайсия се стопи за миг.
Благодаря на Бога и за вас, брат Пламене!
Цялата слава е за Господа!
Снежана