Ето един пример, как можете да изпращате свидетелствата си, за слава на Бога!