Благодарим на Бога за брата, който е записал това толкова важно свидетелство!!!