Благодарим на Бога за брата, който е записал това прекрасно свидетлство!!!