Heb 13:8  Исус Христос е същият вчера днес и до века.