Интернет Богослужения директно Четвъртък от 20ч. бълг. вр. https://www.youtube.com/user/renewal21/
https://www.facebook.com/pastorplamenpetrov
http://www.bogelubov.com/