Свидетелство за слава на Исус и молитвена нужда. Цялата слава за Господа!