Bad bone desapears. Izcelenie za slava na Gospod Isus