Организация на Служенията на живо.
Разпоредители и Помощници на служенията.
Молитва-Щитът на Вярата
10.06.2021