Обривът изчезна-Слава на Исус!
Food Rash disappear-Glory to Jesus!