Не можел да се движи, нито да стъпи на краката си-Исус е Господ! Слава на Бога!