Свидетелство за изцеление на нова душа – Captured Live on Ustream at http://www.ustream.tv/channel/plamenpetrov