Седмократно проливане и поръсване на кръвта на Исус-16.04.2020
Молитва за освобождение!
Слава На Бога, тази вечер имах посещение. По време на молитвата лицето ми изтръпна. Около устата ми все едно течеше ток. Повръщах. Тялото ми трепереше. Всичко това ставаше с давене и странни звуци. Все още треперя, но съм някак спокойна и радостна. Слава на Бога! Катя