Слава на Бога! Аз съм съпругът й. Свидетелствам, че вече повече от 2 седмици тя се чувства перфекно. Слава на Бога!
Иван Недка Тодорови