Молитва-Благословия за България и Българския Народ!
Молете се с мен с вяра и в единство!