Този вид масова молитва за изцеление трябва постепенно да стане основна в служението ни! Самите хора се молят в съгласие с мен по местата си без полагане на ръка.Така хората активират собствената си вяра и ще гледат по-малко на човека и повече на Бога, който ги изцелява по местата им! Ще се отдава цялата слава на Бога още по-истински!