Дай твоето свидетелство за слава на Исус!
Записвайте и изпращайте ни свидетелствата си писмено, аудио или видео (с мобилния телефон)!