Пасторе, бъдете благословени с твоето семейство. Молихте се в с.Звъничево за сина ми, който беше с лицева парализа. Бог пак се прослави в нашето семейство. Синът ми започна да чувства лицето си още на първата седмица. Прогнозата на лекаря беше, че това може да започне, но поне след два месеца. Слава на нашия милостив Господ, Бог. Благодаря ти Татко небесни в името на Исуса Христа!
Пасторе, лицето му се оправи напълно. Вече движи и устата и веждата. Образуват се вече и бръчки като прави гримаси. Слава на Бога! Синът ми е напълно изцерен.
В Звъничево дойде и дъщеря ми, за да се помолите за внучето ми за крачетата му. Бог направи чудо с нея. Освободи я от болките й в кръста. Слава на Бога! Благодаря за Неговата милост. Бог да ви благославя със сили да помагате на хората. Илка Христова