Не познавах момчето, на което положих ръка. След молитвите, то дойде и ме попита, дали знам как се казва, тъй-като съм цитирал стих с неговото име. Разбира се, че не знаех името му, нито го познавах. Оказа се, че името му е Елисей. Господ му показа, че го познава и не го е забравил, дори и служителят да не го познава. Бог те познава и теб и не те е забравил, нито те е оставил. Слава на Исус!