Вие знаете, че последните два пъти говорихме върху полагане на основата и първия ден това, с което се занимахме беше, че има само една основа, както се казва в:  1 Коринтяни 3:11 Няма друга основа, освен положената, която е Исус Христос.  Така че, единствената основа за християнския живот, за църквата, за домовете, това е личността на

Нека да започнем. Имам нещо, ще ви разкажа за какво съм разсъждавал на връщане от Кипър, докато пътувахме. Ще отворим на Битие 28:12, става въпрос за Яков.И сънува, и ето стълба изправена на земята, а върха и стигаше до небето; и ето, Божиите ангели се качваха и слизаха по нея.Значи Яков сънува сън, в който

     Започваме. Днес ще говорим за активирането на ангелските войски. Вие знаете, че има първо видим свят, който възприемаме с петте си сетива. Това е видимия свят, който можем да пипнем, да усетим, да видим, да вкусим. Има също и невидим свят. В Библията се говори за невидимия свят. Този невидим свят обаче има две

Ще говорим днес за Ангелите и след като свърша може да задавате някои въпроси, ако имате такива. Това, което ще говоря сега няма да покрие темата, но ще бъде част от материала. Искам да засегна практичната страна на нещата. И нека отворим като за начало един от най, така да се каже известните стихове по този въпрос.

Ще трябва да кажа няколко думи по този въпрос, понеже мнозина не вярват това, че има духове, които изпраща сатана, които да създават атмосфера за катастрофи. Няма нещастни случаи просто така да са се случили. Това е нещо станало целенасочено, защото дявола е човекоубиец и той така наглася нещата, за да може да станат произшествие

Сега искам да ви прочета едно слово, което се намира в Яков, благодаря на Бога за това слово. Аз благодаря на Бога, че ми го даде.Отче, молим Те в името на Исус за Твоето откровение и мъдрост. Амин.Това е в Яков 5:13, слушайте сега внимателно.Зле ли страда някой от вас?Как страда някой? Ами на първо

Трябва да бъдем много внимателни как се молим за хората. Защото често пъти ние мислим, че знаем какво те трябва да направят, обаче Бог също знае какво те трябва да направят. Но Бог никога не променя курса на живота на човека, човек променя курса си. Бог е дал свободна воля на човека да избира кой

   Жалко е наистина да се чува в какво състояние са Божии хора, както психически, така и физически, в много сериозни нужди и осъзнавам отговорността, която лежи върху нас като Божии служители да се погрижим за Божия народ. И аз искам сега в момента едно слово да ви прочета, което се намира в Езекил 34,

 Нека да продължим нататък с Божието слово. Амин. Отваряме на Лука 15:11, това е притчата за блудния син. Забележете, че става въпрос за блудния син. Той е син, това не е притча за някой, който просто е невярващ. Разбира се, може да се приложи за невярващи хора. Тука става въпрос за синове, блудния син. Лука 

Бог ли е Исус? Господ ли е Исус? Римляни 9:5  чиито са и отците, и от които се роди по плът Христос, Който е над всички Бог, благословен до века. Амин. Евреи 1:8  А за Сина казва: – „Твоят престол, о Боже, е до вечни векове; И скиптърът на Твоето царство е скиптър на правотата. 1 Тимотей