Изцелен от Астма чрез Слово на Знание на Онлайн Богослужение-слава на Исус!
Здравей! Бъди благословен! Днес е за мен велик ден! Ден на слава и благодарност към Бога! Преди няколко месеца, аз се включих във ваша проповед онлайн. По време на молитвата, аз усетих силна болка и парене във гърдите ми. Точно тогава започна етапа на моето изцерение. Днес съм здрав и изцерен от бронхиална асма. Благословен да бъде Бог! Митко Асенов