(Слава на Бога! Дванадесет човека приеха кръщение в Святия Дух. Чух и за 13 човек, а може и да има повече. Бог знае и славата е за Него!)